• 24 de febrer de 2020

  Amenaça Emergent

  Des que es va identificar el desembre passat en Xina, el món ha estat observant nerviosament la difusió d'una nova forma de coronavirus. Anomenat SARS-CoV-2 (causant de la malaltia COVID-19), és un dels set coronavirus ara coneguts per infectar els humans, incloent alguns responsables per al relativament suau refredat comú, i altres causants de malalties molt més serioses. L'epidèmia actual és la tercera instància de coronavirus zoonòtics prèviament desconeguts, transmesos d'animals a humans, causants de grans brots. El coronavirus SARS (les sigles en anglès de Síndrome Respiratòria Aguda Severa), enllaçat amb els rats penats i les civetes, va infectar més de 8000 persones en una epidèmia en 2003, menrte que el coronavirus MERS (Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà) (blau a la imatge), transmés pels camells, va apaerixer en Aràbia Saudita en 2013, on encara causa brots esporàdics. Inicialment recollit dels animals, SARS, MERS, i SARS-CoV-2 es poden transmetre també enrte humans, facilitant la difusió. En el nostre món altament connectat, controlar aquestes malalties emergents representa un repte important per a la salut global.

  Escrit per Emmanuelle Briolat

  Imatge del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Centre de Recerca Integrada a Fort Detrick
  Investigació del NIAID, National Institutes of Health, Bethesda, MD, EUA
  Drets de la imatge reservats per NIAID
  Recerca publicada en JAMA, gener de 2020

Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.