• 16 de juny de 2015

  Parts Desiguals

  L'organització, el manteniment i la replicació de l'ADN és un procés complex, i qualsevol problema pot provocar greus repercussions. En les cèl·lules humanes, l'ADN es condensa normalment en 46 estructures, o cromosomes; cada vegada que una cèl·lula es divideix, aquests cromosomes s'alineen, es repliquen i després se separaren simètricament en cadascuna de les cèl·lules filles. Els errors en aquest procés generen cèl·lules amb un nombre anormal de cromosomes, un fenomen conegut com a aneuploïdia. És una causa freqüent d'avortaments involuntaris i de defectes congènits quan es produeix en les cèl·lules reproductives, però l'aneuploïdia també té lloc a les cèl·lules canceroses. A continuació, condueix sovint a una major inestabilitat cromosòmica, causant una distribució desigual dels cromosomes durant les divisions cel·lulars posteriors: en aquest exemple, un cromosoma queda endarrerit en el procés de divisió i després es repartix incorrectament. L'aneuploïdia i la inestabilitat cromosòmica en les cèl·lules canceroses poden estar vinculades a avantatges com ara una major resistència als medicaments, de manera que un millor enteniment d'aquests processos és essencial per al desenvolupament de tractaments eficaços.

  Escrit per Emmanuelle Briolat

  Vídeo del treball de Daniela Cimini i col·laboradors
  Virginia Tech, EUA
  Imatge publicada originalment sota una llicència Creative Commons (BY 4.0)
  Investigació publicada en eLife, maig de 2015

Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.