• 29 d'abril de 2015

  Pavimentant els Renyons

  Els nostres renyons estan formats per milers de petits tubs a través dels quals fluix el líquid a mesura que n'és processat per a fabricar l'orina. Cadascun d'aquests tubs es compon d'una fina capa de cèl·lules 'enganxades' entre elles per una xarxa d'unions especials, conegudes com a unions cel·lulars. Alhora, aquestes unions estan connectades a la 'bastida' molecular de l'interior de les cèl·lules. La fotografia de l'esquerra mostra una capa de cèl·lules renals sanes, curosament alineades com a lloses de paviment, amb les unions destacades de color rosa i la bastida interna en verd. A la dreta les cèl·lules renals estan perdent una molècula anomenada CAP350, la qual, normalment, s'adhereix a la bastida, tot ajudant a organitzar l'estructura de les cèl·lules i habilitant-les per a formar les unions adequades. Les cèl·lules defectuoses són excepcionalment grans i no s'organitzen en superfícies endreçades, el qual significa que els tubs resultants en els renyons tindran forats i els òrgans no podran funcionar correctament.

  Escrit per Kat Arney

  Imatge de Richard Robinson
  Publicada originalment sota una llicència Creative Commons (BY 4.0)
  Investigació publicada en PLOS Biology, març de 2015


Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.