• 21 de gener de 2016

  Cervell Blau

  El cervell humà és l'estructura més complexa a tot l'univers conegut. Hi té més neurones que èssers humans sobre la Terra i més connexions entre les neurones que estels a la nostra galàxia. La construcció de models computacionals d'aquesta xarxa pot ajudar a esbrinar com pensem i sentim, però la tasca és sorprenentment complicada. Com a primer pas, el Blue Brain Project ha començat per modelitzar part del cervell de la rata. La primera simulació està basada en l'anatomia publicada a travès de nombrosos articles científics, inclou desenes de milers de neurones i milions de connexions. Reprodueix molts resultats experimentals, com ara l'activitat espontània que es mostra aquí. És només el principi. L'equip vol expandir el model tot incloent més detalls del sistema nerviós de la rata i incrementant gradualment la dimensió de les seves simulacions. Finalment, també planejen modelitzar el cervell humà.

  Escrit per  Bertie Gyenes

  El vídeo és mostra per cortesia de BBP/EPFL/Human Brain Project 2015
  Blue Brain Project, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Biotech Campus, Geneva, Suïssa
  Els drets de la imatge/vídeo estan reserservats pels autors originals
  Investigació publicada en Cell, octubre de 2015

Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.