• 8 de març de 2018

  DREADDs Agradables

  Per al Dia Internacional de la Dona, presentem una imatge de Michelle Kokkinou, una investigadora científica postdoctorat del grup d'Imatgeria Psiquiàtrica del LMS.

  La ketamina –un potent anestèsic que també s'utilitza com a droga recreativa– es coneix per induir efectes psicòtics en humans. Tanmateix, recentment s'ha demostrat que també té ràpids efectes antidepressius. Comprendre com funciona la ketamina en el cervell és, doncs, de gran interés per als neurocientífics. Una nova eina anomenada DREADDs – receptors que són genèticament introduïts en neurones cerebrals de ratolins– permet controlar certa activitat neuronal al donar-li al ratolí un medicament de 'disseny específic'. Un equip del LMS està utilitzant DREADDS per entendre si els efectes de la ketamina en el cervell i en el comportament es basen en el neurotransmissor dopamina, clau per al comportament motivat per recompensa. Mitjançant la inhibició específica de les neurones de dopamina, aquestes poden ser manipulades amb precisió en presència de ketamina i així analitzar la seua associació. Ací, la co-expressió (de color blanc, al panell de la dreta) del DREADD inhibidor (de color rosa, al panell central) s'observa en les neurones de dopamina (de color verd, al panell de l'esquerra).

  Per conéixer la dona que hi ha darrere d'aquesta imatge i altres dues investigadores del LMS que participen en BPoD, consulteu l’article de Les Dones Darrere de les Imatges-#IWD2018 en el web del LMS.

  Escrit per Michelle Kokkinou

  Imatge del treball de Michelle Kokkinou i col·laboradors del MRC London Institute of Medical Sciences (LMS)
  MRC London Institute of Medical Sciences, Londres, Regne Unit
  Drets de la imatge reservats per Michelle Kokkinou, MRC LMS


Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.