• 6 de maig de 2020

  Parets Debilitades

  Trencar l'armadura d'un enemic que ataca és una manera de véncer-lo. Per a la Neisseria meningitidis, el bacteri que causa la meningitis per la infecció del sistema nerviós, aquesta armadura es tracta de la seua paret cel·lular. Uns investigadors estan estudiant un enzim clau, el LtgA, encarregat de construir la paret cel·lular per determinar si podria ser un bon objectiu per debilitar el bacteri. Els bacteris es van alterar genèticament per no contenir el LtgA, reduir els nivells o tenir una versió mutant amb l'absència de la regió necessària per al bon funcionament. La microscopia electrònica de rastreig va mostrar que els bacteris sense LtgA (a la imatge, a la part dreta superior) o els que tenien un nivell inferior d'aquest (a la part inferior esquerra) semblaven pràcticament igual que els normals (a la part superior esquerra). Probablement açò és degut al fet que altres enzims relacionats amb el LtgA compensaren la seua absència o baixos nivells. Tot i això, la N.meningitidis amb l'enzim mutant havia deformat les parets cel·lulars i van tenir dificultats per créixer i dividir-se (a la part inferior dreta). El LtgA, per tant, manté l'esperança de convertir-se en un objectiu nou per al tractament de la meningitis.

  Escrit per Lux Fatimathas

  Imatge adaptada del treball d'Allison Hillary Williams i col·laboradors
  Unité Biologie et Génétique de la Paroi Bactérienne, Institut Pasteur; Groupe Avenir, INSERM 75015, Paris, França
  Imatge publicada originalment sota una llicència Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
  Publicat en eLife, febrer de 2020

Què és la BPoD

BPoD són les segles en anglès de la Imatge Biomèdica del Dia, és a dir "Biomedical Picture of the Day". La web original està gestionada i tutelada pel MRC London Institute of Medical Sciences i té com a objectiu inspirar a tots, joves i vells, amb les meravelles de la biomedicina. Les imatges són proporcionades amablement per a la inclusió en aquesta web gràcies a la generositat dels científics de tot el món.

Aquesta web és la versió oficial en català de la BPoD. El creador de la BPoD, el MRC London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, no es responsabilitza de la fidelitat de la traducció.